REAKCIJA NA COVID-19

Obzirom na trenutnu neizvjesnost vezano za epidemiju „Corona, Covid-19“ virusa, molimo Vas da uvažite da su za monitoring stanja pacijenata, pretrage koje se obavljaju na aparatima proizvođača Radiometer Medical Aps (Danska) modeli ABL 80, ABL 8xx i ABL 90, od kritične važnosti.
Trenutno smo u stanju isporučivati potrošni materijal i obaviti narudžbe prema proizvođaču te Vas molimo da planirate potrošni materijal i obavite pravovremenu narudžbu u skladu sa potrebama tako da bi i u slučaju eskalacije pandemije, isporuka uređaja mogla  neometano funkcionisati.

Kao distributer firme Radiometer nismo u stanju predvidjeti daljnja dešavanja vezana za isporuke potrošnog materijala niti predvidjeti eventualno djelovanje „više sile“ na isporuke potrošnog materijala. New Technology d.o.o. će kao društveno odgovorna kompanija a u skladu sa svojim mogućnostima uspostaviti zalihe potrošnog materijala tako da bismo i u slučaju zastoja u prometu roba mogli obezbijediti neometan rad.

Usko sarađujemo sa proizvođačem i transportnim kompanijama te ćemo Vas obavijestiti o eventualnim promjenama statusa. Naše osoblje Vam je na raspolaganju za sve dodatne informacije. Za dijagnostiku i očitavanje simptoma virusa Covid-19 u ponudi imamo imunohemijski aparat Snibe i ultrazvučnu opremu kompanije SonoScape.