Laboratorijska Oprema

RADIOMETER
ABL9 analizator plina za krv posebno je dizajniran za kritična okruženja u kojima se izvodi samo nekoliko testova dnevno

RADIOMETER
ABL90 FLEX PLUS

daje rezultate za 35 sekundi, na 19 parametara – gasu u krvi, elektrolitima, metabolitima i kooksimetriji

RADIOMETER
Analizator ABL80 FLEX – BASIC je zasigurno isplativ izbor za analizu gasa, elektrolita i laktata u krvi pacijenata

RADIOMETER
ABL800 FLEX analizator krvi

omogućava mjerenje punog panela do 18 STAT parametara na istom uzorku testa

RADIOMETER
PICO šprice
Sadrže formulisan suhi heparin sa uravnoteženim elektrolitom, i garant su za isporuke uzorka visokog analitičkog kvaliteta

RADIOMETER
CLINITUBES kapilarne cijevi

Radiometar nudi paletu kapilarnih cijevi za analizu pH malog volumena, analizu gasa u krvi, oksimetriju i metabolizam

RADIOMETER
QC analizatori plina u krvi
Ampule QUALICHECK + za kontrolu kvalitete (QC) posebno su dizajnirane za Radiometrove analizatore plina

SNIBE
Biossays 240 Plus
Snaga: konstantno 240 testova / sat
Radni mod 24 sata

SNIBE
MAGLUMI 800

Snaga: do 180 testova / sat
Radni mod 24 sata