Vyaire (bivši Carefusion), SAD, Njemačka. Kompanija koja proizvodi aparate za pulmonarnu dijagnostiku i respiratore za podršku disanju. Vyaire proivodi za pulmonarnu dijegnostiku pokrivaju sve vrste spirometrije, tjelesne pletizmografije, difuzije i impulsne oscilometrije, sve programe karakteriše izuzetna kvaliteta i dugotrajnost proizvoda. U području ventilacijskih sistema, proizvode respiratore za sve neonatuse, za djecu i odrasle gdje možemo posebno izdvojiti neonatalni neinvazivni respirator SiPAP.

Danas, Vyaire je značajna globalna operativna radna snaga širom svijeta koja proizvodi i prodaje više od 27 000 jedinstvenih proizvoda za dijagnozu, liječenje i praćenje respiratornih stanja u svim fazama života.

Sa svojim  iskustvo i nenadmašnim vještinama, naši stručni i predani uposlenici doprinose desetljećima liderstva u industriji. Izraženo oprijedeljenje za korištenje naprednih tehnologije i za poticanje inovacija, Vyaire proizvodi ispunjavaju sve  potrebe u usklađivanju kliničkih ciljeva u kritičnoj njezi, sa standardima i učinkovitosti koja je neophodna u medicinskim ustanovama.