Snibe New Industries Biomedical Engineering Co, Ltd, sa sjedištem  u Nacionalnom parku biološke industrije, osnovan  je 1995, Kina Shenzhen,  ima u ponudi aparate za biohemijsku i imunološku dijagnostiku. New Tecnology d.o.o. je obavio registraciju Snibe proizvoda,  za tržište BiH i planira imunološke modele M800 i M2000 i biohemijske BC240, BC240Plus i BC 360 u skorije vrijeme plasirati na naše tržište. Glavna karakteristika ovih modela je odličan odnos cijena – kvalitet i niz novih patenata primijenjenih na ovim modelima.

Snibe je bio-medicinska kompanija, specijalizirana za kliničke laboratorijske instrumente i in vitro dijagnostičke reagense. Snibe tim profesionalaca čine eksperti iz raličitih oblasti koji  su zaposleni u centru za istraživanje i razvoj i proizvodnom centru, Instrumentnom  proizvodnom centru, te prodajno-marketinški centru.

Snibe je razvio je prvi kineski automatizirani CLIA analizator i namjenski komplet, ISO 9001, ISO 13485, certificiran od strane TUV-a. Kroz klijente i tržišno orijentirane proizvode, težimo stalnim  inovacijama, i stvaranju vrijednosti za  zdravo društvo  i zdravlje ljudi.