Radiometer Medical Aps, Danska. Renomirana kompanija koja posluje u sklopu grupacije Danaher. Na tržištu Bosne i Hercegovine smo lider po broju aparata i broju analiza krvi za mjerenje statusa gasova u krvi (ABS), pH elektrolita, metabolita i oksimetrije. pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil, cCrea.

Ova vrsta analiza spada u hitne laboratorijske pretrage i nužna je za zbrinjavanje pacijenata na intenzivnim njegama, laboratorijama, urgentnim laboratorijama pedijatrijskim odjelima, neonatološkim odjelima, operacionim salama, anesteziji, pumološkim odjelima, endokrinologiji i drugim odjelima.

U ponudi imamo aparate solucionog i kasetnog tipa a u saradnji sa korisnicima definiramo adekvatan model aparata koji može zadovoljiti potrebe korisnika po prihvatljivoj cijeni. Iz ponude možemo izdvojiti kasetne modele ABL 90, ABL 80, ABL 9, te solucione modele ABL 800 i  kao i različite podvarijante ovih modela. Dodatno u ponudi je i aparat AQT 90 za hitne analize imunoloških parametara TnI, TnT, CKMB, Myoglobin, D-dimer, B-Hcg, PCT, NT-proBNP, CRP kao i aparat TCM za transkutani monitoring tcpCO2, tcpO2.